Nasze przedszkole

Nasze przedszkole jest przyjazne dziecku,
nakierowane na jakość pracy poprzez nowatorską działalność wychowawczo - dydaktyczną
ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania praw dziecka
w klimacie sprzyjającym budowaniu systemu wartości.

Optymistyczne przedszkole

   Celem  programu  jest rozwijanie w dziecku optymizmu i poczucia własnej wartości.
Szczególnym elementem realizacji  tego  programu  jest   rozwijanie inteligencji wielorakich naszych wychowanków,
w oparciu o teorię 8 typów inteligencji: językową, logiczno-matematyczną,
wizualno-przestrzenną, muzyczną, kinestetyczną,
przyrodniczą, interpersonalną i intrapersonalną. 

Wyróżniamy się gdyż...

  • optymistycznie spoglądamy w przyszłość
  • mamy bezpłatny angielski, rytmikę i taniec ludowy 2 razy w tyg, ćwiczymy w oparciu o MRR W.Sherborne
  • posiadamy specjalistów:logopedę, terapeutę, oligofrenopedagoga, socjoterapeutę, surdopedagoga.

CO NOWEGO W PRZEDSZKOLU

WAŻNE INFORMACJE

 

List do rodziców

Poniżej zamieszczamy list Minister Edukcji Narodowej Joanny Kluzik Rostkowskiej do rodziców dzieci rozpoczynających edukację w przedszkolach i szkołach

List_20minister_20edukacji_20narodowej_20do_20rodzicow_01.09.15_20(1).pdf

 


 

 

Szanowni Rodzice!

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 15 informuje, iż od dnia 1 października zmienia się stawka żywieniowa na kwotę 5,50 za trzy posiłki, z czego:

koszt śniadania        - 1,60 zł

koszt obiadu             - 2,70 zł

koszt podwieczorku  - 1,20 zł

Zmiana ta podyktowana jest przede wszystkim wprowadzonymi przez Ministra Zdrowia nowymi zasadami żywienia, które wymuszają stosowanie wysokiej jakości produktów spożywczych i przypraw. Nie mniej ważnym powodem jest wzrost cen artykułów spożywczych związany z letnimi suszami.

W związku z pwyższym, prosimy o podpisywanie u Intendenta przygotowanych aneksów do zawartych z przedszkolem umów.

 

Znalezione obrazy dla zapytania kucharka obrazek



ZAPROSZENIE

 

DZIECI Z GRUPY „KANGURKI” WRAZ Z WYCHOWAWCZYNIAMI SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ  NA

UROCZYSTE „PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA”

KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 28 PAŹDZIERNIKA (ŚRODA) O GODZINIE 10. 00

Wiadomości

Kontakt

  • Przedszkole Miejskie nr 15 w Sosnowcu
    41-200 Sosnowiec, ul. Kilińskiego 6

  • 032/266 36 13

Galeria zdjęć