Nasze przedszkole

Nasze przedszkole jest przyjazne dziecku,
nakierowane na jakość pracy poprzez nowatorską działalność wychowawczo - dydaktyczną
ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania praw dziecka
w klimacie sprzyjającym budowaniu systemu wartości.

Optymistyczne przedszkole

   Celem  programu  jest rozwijanie w dziecku optymizmu i poczucia własnej wartości.
Szczególnym elementem realizacji  tego  programu  jest   rozwijanie inteligencji wielorakich naszych wychowanków,
w oparciu o teorię 8 typów inteligencji: językową, logiczno-matematyczną,
wizualno-przestrzenną, muzyczną, kinestetyczną,
przyrodniczą, interpersonalną i intrapersonalną. 

Wyróżniamy się gdyż...

  • optymistycznie spoglądamy w przyszłość
  • mamy bezpłatny angielski, rytmikę i taniec ludowy 2 razy w tyg, ćwiczymy w oparciu o MRR W.Sherborne
  • posiadamy specjalistów:logopedę, terapeutę, oligofrenopedagoga, socjoterapeutę, surdopedagoga.

CO NOWEGO W PRZEDSZKOLU

WAŻNE INFORMACJE

OGŁOSZENIE

Do wspólnej zabawy Andrzejkowej,

która odbędzie się 24.11.2014 ( wtorek )

 w Bawialni Baby- Fit

 przy ulicy Ciasnej 10 w Sosnowcu w godzinach 16.30 – 18.00

 zapraszamy dzieci z grupy Wiewiórki wraz z rodzicami.

Koszt zabawy wraz z poczęstunkiem – 14 zł

( prosimy o wpisywanie się na listę, która znajduje się na dyżurce u pań woźnych)

 

UWAGA !

Rodziców bardzo prosimy o przebranie dzieci

 i przyprowadzenie ich pod Bawialnię na godziną 16.10.

  O dalszych szczegółach związanych z odbieraniem dzieci poinformujemy Państwa  na miejscu.

 

Dobra zabawa i wyśmienity humor – gwarantowane !


 

Wiadomości

Kontakt

  • Przedszkole Miejskie nr 15 w Sosnowcu
    41-200 Sosnowiec, ul. Kilińskiego 6

    https://www.facebook.com/Przedszkole-Miejskie-nr-15-w-Sosnowcu-1498808417097226/
  • 032/266 36 13

Galeria zdjęć