Nasze przedszkole

Nasze przedszkole jest przyjazne dziecku, nakierowane na jakość pracy poprzez nowatorską działalność wychowawczo - dydaktyczną ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania praw dziecka w klimacie sprzyjającym budowaniu systemu wartości.

Optymistyczne przedszkole

          Celem  programu  jest rozwijanie w dziecku optymizmu i poczucia własnej wartości. Szczególnym elementem realizacji  tego  programu  jest   rozwijanie inteligencji wielorakich naszych wychowanków, w oparciu o teorię 8 typów inteligencji: językową, logiczno-matematyczną, wizualno-przestrzenną, muzyczną, kinestetyczną, przyrodniczą, interpersonalną i intrapersonalną. 

Wyróżniamy się gdyż...

  • optymistycznie spoglądamy w przyszłość
  • mamy bezpłatny angielski 2 razy w tyg
  • radosne zajęcia muzyczne 2 razy w tyg
  • ćwiczymy w oparciu o MRR W.Sherborne
  • posiadamy specjalistów:logopedę, terapeutę, oligofrenopedagoga, socjoterapeutę, surdopedagoga.

CO NOWEGO W PRZEDSZKOLU

WAŻNE INFORMACJE

 

KOCHAMY BOCIANY

 Grupa dzieci z naszego przedszkola, uczestniczyła dzisiaj (04.07.) w otwarciu wystawy fotograficznej "Bocian nasz". Dzieci obejrzały wystawę, udzieliły wywiadu na temat bocianów oraz otrzymały od organizatorów "bocianie upominki". Organizatorem wystawy jest TAURON Dystrybucja i Urząd Miasta Sosnowiec. W imieniu organizatorów zapraszamy Rodziców na plac pod pomnikiem Jana Kiepury do obejrzenia wystawy.

 

 

 

 

 

 

 

ZAPROSZENIE

Akademia Zdrowego Przedszkolaka serdecznie zaprasza rodziców wraz z dziećmi do udziału w konkursie  

 Więcej informacji na stronie: 
 

http://zdrowyprzedszkolak.pl/index.php/konkursy/aktualne/item/499-konkurs-dla-rodzicow-z-dziecmi-latawiec.html

Regulamin konkursu znajduje się na stronie:

http://zdrowyprzedszkolak.pl/index.php/konkursy/regulaminy-konkursow/item/503-regulamin-konkursu-dla-rodzicow-z-dziecmi-latawiec.html

 

U W A G A !!!

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 15 informuje Rodziców, iż w przypadku zakwalifikowania dziecka do przedszkola Rodzic/Opiekun prawny/Osoba sprawująca pieczę zastępczą - zobowiązany jest potwierdzić wolę korzystania z usług przedszkola poprzez podpisanie z dyrektorem placówki UMOWY cywilno prawnej w terminie  od 15.05. do 15.06.2014r. Niepodpisanie umowy będzie równoznaczne z rezygnacją z przyznanego miejsca i skreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych. Dla Rodziców dzieci zakwalifikowanych w dniu 20.05.2014, o godz. 16.30 odbędzie się  zebranie informacyjne, na którym m.in. będzie można podpisać umowę z dyrektorem.

Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w kolejnym roku szkolnym, którzy złożyli stosowną deklarację, również zobowiązani są do podpisania UMOWY, która dostępna będzie u wychowawców grup w wyznaczonym wyżej terminie lub podczas najbliższego zebrania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Przedszkole Miejskie nr 15 w Sosnowcu
    41-200 Sosnowiec, ul. Kilińskiego 6

  • 032/266 36 13

Galeria zdjęć