Nasze przedszkole

Nasze przedszkole jest przyjazne dziecku, nakierowane na jakość pracy poprzez nowatorską działalność wychowawczo - dydaktyczną ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania praw dziecka w klimacie sprzyjającym budowaniu systemu wartości.

Optymistyczne przedszkole

          Celem  programu  jest rozwijanie w dziecku optymizmu i poczucia własnej wartości. Szczególnym elementem realizacji  tego  programu  jest   rozwijanie inteligencji wielorakich naszych wychowanków, w oparciu o teorię 8 typów inteligencji: językową, logiczno-matematyczną, wizualno-przestrzenną, muzyczną, kinestetyczną, przyrodniczą, interpersonalną i intrapersonalną. 

Wyróżniamy się gdyż...

  • optymistycznie spoglądamy w przyszłość
  • mamy bezpłatny angielski 2 razy w tyg
  • radosne zajęcia muzyczne 2 razy w tyg
  • ćwiczymy w oparciu o MRR W.Sherborne
  • posiadamy specjalistów:logopedę, terapeutę, oligofrenopedagoga, socjoterapeutę, surdopedagoga.

CO NOWEGO W PRZEDSZKOLU

WAŻNE INFORMACJE

 

UWAGA !!!

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 15 w Sosnowcu informuje Rodziców zainteresowanych dyżurem wakacyjnym, iż wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny można pobierać u dyżurującej woźnej od dnia 11 maja, natomiast złożone do dyrektora PM 15 winny być w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 czerwca.

We wniosku należy dokładnie określić numer przedszkola pełniącego dyżur.

Uprzejmie informujemy Rodziców, iż nasze przedszkolaki zajęły
zaszczytne Pierwsze Miejsca w następujących konkursach:
"Żonkilowe Serce" - Julia Składan, Julia Marasek, Natalia Derkacz
"Żonkilowa Zakładka" - Zuzanna Legień, Daria Kawka

Nagrody wręczane będą w dniu 13 maja o godz. 13.00 w Centrum Informacji 
Miejskiej.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

OGŁOSZENIE

Dnia 28.05.2015r. o godz. 16.30
odbędzie się zebranie
z rodzicami dzieci uczęszczających do naszego przedszkola. Zapraszamy na zebranie do poszczególnych grup wiekowych. Celem zebrania będzie podsumowanie roku szkolnego 2014/2015. 

Ogłoszenie dla rodziców

Serdecznie zapraszamy rodziców z naszego przedszkola na Piknik Rodzinny, który odbędzie się dnia 

 03.06.2015r. o godz 15.00
 

OGŁOSZENIE

Dyrektor PM15 serdecznie zaprasza rodziców dzieci nowoprzyjętych do naszego przedszkola na zebrania dnia 09.06.2015r o godz. 16.30  

http://www.csf.katowice.pl/cms.php?img=4748

Wiadomości

Kontakt

  • Przedszkole Miejskie nr 15 w Sosnowcu
    41-200 Sosnowiec, ul. Kilińskiego 6

  • 032/266 36 13

Galeria zdjęć