Nasze przedszkole

Nasze przedszkole jest przyjazne dziecku, nakierowane na jakość pracy poprzez nowatorską działalność wychowawczo - dydaktyczną ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania praw dziecka w klimacie sprzyjającym budowaniu systemu wartości.

Optymistyczne przedszkole

          Celem  programu  jest rozwijanie w dziecku optymizmu i poczucia własnej wartości. Szczególnym elementem realizacji  tego  programu  jest   rozwijanie inteligencji wielorakich naszych wychowanków, w oparciu o teorię 8 typów inteligencji: językową, logiczno-matematyczną, wizualno-przestrzenną, muzyczną, kinestetyczną, przyrodniczą, interpersonalną i intrapersonalną. 

Wyróżniamy się gdyż...

  • optymistycznie spoglądamy w przyszłość
  • mamy bezpłatny angielski 2 razy w tyg
  • radosne zajęcia muzyczne 2 razy w tyg
  • ćwiczymy w oparciu o MRR W.Sherborne
  • posiadamy specjalistów:logopedę, terapeutę, oligofrenopedagoga, socjoterapeutę, surdopedagoga.

CO NOWEGO W PRZEDSZKOLU

WAŻNE INFORMACJE

             FERIE NA WESOŁO!!!!!!!!!!

DZIECI, KTÓRE NIE UCZĘSZCZAJĄ JESZCZE DO NASZEGO PRZEDSZKOLA ZAPRASZAMY NA

"FERIE NA WESOŁO", KTÓRE ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ

OD 02.02.2015 DO 13.02.2015 W GODZINACH 9.30 - 11.00

RODZICÓW I DZIECI PROSIMY O PRZYNIESIENIE OBUWIA ZMIENNEGO,

ZAJĘCIA BĘDĄ SIĘ ODBYWAŁY NA HOLU NASZEGO PRZEDSZKOLA.      

TEMAT PRZEWODNI FERII - "ŻYWIOŁY  WŚRÓD NAS"

                                                                                                                           ZAPRASZAMY

 

 

                   DRODZY  RODZICE Z GRUP

„MOTYLKI” I „BIEDRONKI”

 

Dnia 24 lutego o godz. 9.15 organizowany jest wyjazd do Kina KOSMOS

Filmoteki Śląskiej, która zaprasza dzieci 3-4 –letnie

 na spektakl oraz warsztaty

 „Gdzie podziały się bociany?”

w ramach KAKADU- Kosmicznego Klubu Aktywności Dziecięcej.

W programie wyjazdu jest projekcja filmu oraz warsztaty dla dzieci.

Koszt spektaklu oraz przejazdu wynosi 20zł.

Chętnych rodziców prosimy o podpisywanie upoważnień i wpłaty

u wychowawczyń grup „Motylki” i „Biedronki”

 

 ( Wyrażenie zgody i wpłata na wyjazd jest równoznaczna z pokryciem kosztów przejazdu autokarem  bez względu na powód rezygnacji dziecka z wyjazdu )

 

Wiadomości

Kontakt

  • Przedszkole Miejskie nr 15 w Sosnowcu
    41-200 Sosnowiec, ul. Kilińskiego 6

  • 032/266 36 13

Galeria zdjęć