Nasze przedszkole

Nasze przedszkole jest przyjazne dziecku, nakierowane na jakość pracy poprzez nowatorską działalność wychowawczo - dydaktyczną ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania praw dziecka w klimacie sprzyjającym budowaniu systemu wartości.

Optymistyczne przedszkole

          Celem  programu  jest rozwijanie w dziecku optymizmu i poczucia własnej wartości. Szczególnym elementem realizacji  tego  programu  jest   rozwijanie inteligencji wielorakich naszych wychowanków, w oparciu o teorię 8 typów inteligencji: językową, logiczno-matematyczną, wizualno-przestrzenną, muzyczną, kinestetyczną, przyrodniczą, interpersonalną i intrapersonalną. 

Wyróżniamy się gdyż...

  • optymistycznie spoglądamy w przyszłość
  • mamy bezpłatny angielski 2 razy w tyg
  • radosne zajęcia muzyczne 2 razy w tyg
  • ćwiczymy w oparciu o MRR W.Sherborne
  • posiadamy specjalistów:logopedę, terapeutę, oligofrenopedagoga, socjoterapeutę, surdopedagoga.

CO NOWEGO W PRZEDSZKOLU

WAŻNE INFORMACJE

 

KOCHAMY BOCIANY

 Grupa dzieci z naszego przedszkola, uczestniczyła dzisiaj (04.07.) 

w otwarciu wystawy fotograficznej "Bocian nasz". Dzieci obejrzały 

wystawę, udzieliły wywiadu na temat bocianów oraz otrzymały od organizatorów "bocianie upominki". Organizatorem wystawy jest TAURON Dystrybucja i Urząd Miasta Sosnowiec. W imieniu organizatorów zapraszamy Rodziców na plac pod pomnikiem Jana Kiepury do obejrzenia wystawy.

                                                                                                         

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Przedszkole Miejskie nr 15 w Sosnowcu
    41-200 Sosnowiec, ul. Kilińskiego 6

  • 032/266 36 13

Galeria zdjęć